home agenda de band setlist
video & foto contact
agenda   Hieronder onze optredens.


2017

zaterdag
11 febr

  Jubileum De Oeletoeters
i.s.m. Zware Jongens, Deurzakkers, Snollebollekes, De Stolp, Sneek
-

zaterdag
18 febr

  Promoavond
De Gekroonde Roskam, Witmarsum
-

zaterdag
11 mrt

  Roekrock
Dorpshuis, Weidum
-

vrijdag
12 mei

  Bruiloft
Vakantiepark Eigen Wijze, Bant
Besloten

zaterdag
27 mei

  Voetbalslotfeest
Sportpark Skoatterwâld
Besloten

vrijdag
2 juni

  Dorpsfeest
Feesttent, Sibrandabuorren
v.a. 22:00

vrijdag
16 juni

  Bruiloft
Epemastate, Ysbrechtum
Besloten

zaterdag
24 juni

  Tentfeest
Keatsfjild, Hitzum
v.a. 22:00

vrijdag
30 juni

  Bouwbedrijf Klaversma
Zaal, Mantgum
Besloten

vrijdag
14 juli

  Bruiloft
Boerderij, Longerhouw
Besloten

vrijdag
29 sept

  Bruiloft
De Oranjerie, Joure
Besloten

zaterdag
4 nov

  Feest
Beesterzwaag
v.a. 21:302016

zaterdag
9 januari

  Jubileum Menaemer Feintsjes
Partycentrum Eeltje's Hiem
Leeuwarden
-

zaterdag
9 april

  Bruiloft
Noflik Easterein, Easterein
-

vrijdag
20 mei

  Feest
Lewinski, Sneek
-

zaterdag
21 mei

  Feest
Café Neighbours , Sneek
-

zaterdag
28 mei

  Feest
Sportpark Skoatterwâld
-

zaterdag
18 juni

  Dorpsfeest
Dorpshuis De Twatine, Hilaard
-

donderdag
23 juni

  Dorpsfeest
Feesttent, Easterein
-

zaterdag
25 juni

  Dorpsfeest
Feesttent, Berlikum
-

zaterdag
2 juli

  Dorpsfeest
Feesttent nabij De Singel, Achlum
-

zaterdag
9 juli

  Dorpsfeest
Dorpshuis Us Bobbeslach, Tirns
-

vrijdag
15 juli

  Dorpsfeest
Dorpshuis, Weidum
-

vrijdag
5 aug

  Bruiloft
De heren van de Rechter, Steenwijk
-

zondag
7 aug

  Sneekweek
Marktstraat, Sneek
-

donderdag
25 aug

  Gondelfeesten
Feesttent, Aldeboarn
-

vrijdag
26 aug

  Receptie
De Nynke Pleats, Piaam
-

zaterdag
19 nov

  Afterparty
FeanPlaza, scHeerenveen
-2015

zaterdag
31 jan

  Feest
De Twee Gemeenten, Jirnsum
-

zaterdag
14 maart

  Skomfeest
MFC It Joo, Oudega SWF
-

zondag
12 april

  Benefietconcert
Team Wybe Alpe D' HuZes

De Klink, Koudum
-

zaterdag
13 juni

  Dorpsfeest
Feesttent, Menaldum
-

vrijdag
19 juni

  Dorpsfeest
Feesttent Op de Terp, Wommels
-

zaterdag
27 juni

  Dorpsfeest
Doarpshûs Ús Boppeslach, Tirns
-

vrijdag
3 juli

  Dorpsfeest
Feesttent, Weidum
-

vrijdag
21 aug

  Spijkerpop
Feesttent, Niekerk
-

vrijdag
4 sept

  Bruiloft
Grandcafé De Doelen, Franeker
-

zaterdag
12 sept

  Feest
Beachclub Copacobana,
's Gravenhage
-

zaterdag
24 okt

  Feest
Dorpshuis Yn E Mande, Wjelsryp
-2014
zaterdag
29 maart
  Schuurfeest
Sexbierum
-

vrijdag
16 mei
  Bruiloft
Tent, Exmorra
-

vrijdag
20 juni
  Bruiloft
Restaurant, Grootschermer (NH)
-

zaterdag
28 juni
  Dorpsfeest
Feesttent, Oosterzee
-

vrijdag
18 juli
  Bruiloft
Westhem
-

zondag
3 aug
  Witmarsumer Merke
Feesttent, Witmarsum
-

vrijdag
8 aug
  Bruiloft
Sint Jacobiparochie
-

zaterdag
16 aug
  Dorpsfeest
Feesttent, Jirnsum
-

donderdag
28 aug

  Zomerfeesten
Varkensmarkt, Gorinchem
i.s.m. Glennis Grace
-

zaterdag
6 sept

  Café Neighbours
Sneek
-

vrijdag
7 nov

  Benefietconcert Ethiopië
Dorpshuis Yn e Mande, Welsrijp
-

zaterdag
15 nov

  Jubileum
Cleyn Alserd, Ingelum
-

zaterdag
29 nov

  Nacht van Heeg
Bar dancing D'Ald Wal, Heeg
-

Etcetera.


 
  Alle Rechten Voorbehouden © Solid Ash • Gemaakt door WowyMedia