home agenda de band setlist
video & foto contact
agenda   Hieronder onze optredens.


2017

zaterdag
11 febr

  Jubileum De Oeletoeters
i.s.m. Zware Jongens, Deurzakkers, Snollebollekes, De Stolp, Sneek
20:30 uur

zaterdag
11 mrt

  Roekrock
Dorpshuis, Weidum
22:00 uur

vrijdag
12 mei

  Bruiloft
Vakantiepark Eigen Wijze, Bant
Besloten

zaterdag
27 mei

  Voetbalslotfeest
Sportpark Skoatterwâld
Besloten

vrijdag
16 juni

  Bruiloft
Epemastate, Ysbrechtum
Besloten

zaterdag
24 juni

  Tentfeest
Keatsfjild, Hitzum
v.a. 22:002016

zaterdag
9 januari

  Jubileum Menaemer Feintsjes
Partycentrum Eeltje's Hiem
Leeuwarden
-

zaterdag
9 april

  Bruiloft
Noflik Easterein, Easterein
-

vrijdag
20 mei

  Feest
Lewinski, Sneek
-

zaterdag
21 mei

  Feest
Café Neighbours , Sneek
-

zaterdag
28 mei

  Feest
Sportpark Skoatterwâld
-

zaterdag
18 juni

  Dorpsfeest
Dorpshuis De Twatine, Hilaard
-

donderdag
23 juni

  Dorpsfeest
Feesttent, Easterein
-

zaterdag
25 juni

  Dorpsfeest
Feesttent, Berlikum
-

zaterdag
2 juli

  Dorpsfeest
Feesttent nabij De Singel, Achlum
-

zaterdag
9 juli

  Dorpsfeest
Dorpshuis Us Bobbeslach, Tirns
-

vrijdag
15 juli

  Dorpsfeest
Dorpshuis, Weidum
-

vrijdag
5 aug

  Bruiloft
De heren van de Rechter, Steenwijk
-

zondag
7 aug

  Sneekweek
Marktstraat, Sneek
-

donderdag
25 aug

  Gondelfeesten
Feesttent, Aldeboarn
-

vrijdag
26 aug

  Receptie
De Nynke Pleats, Piaam
-

zaterdag
19 nov

  Afterparty
FeanPlaza, scHeerenveen
-2015

zaterdag
31 jan

  Feest
De Twee Gemeenten, Jirnsum
-

zaterdag
14 maart

  Skomfeest
MFC It Joo, Oudega SWF
-

zondag
12 april

  Benefietconcert
Team Wybe Alpe D' HuZes

De Klink, Koudum
-

zaterdag
13 juni

  Dorpsfeest
Feesttent, Menaldum
-

vrijdag
19 juni

  Dorpsfeest
Feesttent Op de Terp, Wommels
-

zaterdag
27 juni

  Dorpsfeest
Doarpshûs Ús Boppeslach, Tirns
-

vrijdag
3 juli

  Dorpsfeest
Feesttent, Weidum
-

vrijdag
21 aug

  Spijkerpop
Feesttent, Niekerk
-

vrijdag
4 sept

  Bruiloft
Grandcafé De Doelen, Franeker
-

zaterdag
12 sept

  Feest
Beachclub Copacobana,
's Gravenhage
-

zaterdag
24 okt

  Feest
Dorpshuis Yn E Mande, Wjelsryp
-2014
zaterdag
29 maart
  Schuurfeest
Sexbierum
-

vrijdag
16 mei
  Bruiloft
Tent, Exmorra
-

vrijdag
20 juni
  Bruiloft
Restaurant, Grootschermer (NH)
-

zaterdag
28 juni
  Dorpsfeest
Feesttent, Oosterzee
-

vrijdag
18 juli
  Bruiloft
Westhem
-

zondag
3 aug
  Witmarsumer Merke
Feesttent, Witmarsum
-

vrijdag
8 aug
  Bruiloft
Sint Jacobiparochie
-

zaterdag
16 aug
  Dorpsfeest
Feesttent, Jirnsum
-

donderdag
28 aug

  Zomerfeesten
Varkensmarkt, Gorinchem
i.s.m. Glennis Grace
-

zaterdag
6 sept

  Café Neighbours
Sneek
-

vrijdag
7 nov

  Benefietconcert Ethiopië
Dorpshuis Yn e Mande, Welsrijp
-

zaterdag
15 nov

  Jubileum
Cleyn Alserd, Ingelum
-

zaterdag
29 nov

  Nacht van Heeg
Bar dancing D'Ald Wal, Heeg
-

Etcetera.


 
  Alle Rechten Voorbehouden © Solid Ash • Gemaakt door WowyMedia